Điều khoản hoạt động

Bên dưới là những điều kiện và điều khoản sử dụng website https://daohocthuat.com/. Banj vui lòng xem xét và nếu có điều gì thắc mắc. Có thể gửi mail đến daohocthuat@gmail.com.

Và nếu như bạn cảm thấy website có những điều khoản bạn không đồng ý. Có thể rời website ngay lập tức.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng website của chúng tôi với các mục đích bất hợp pháp nào. Cũng như tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm các khoản phí pháp lý phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Việc bạn phân phối, sao chép bất kỳ hình thức nào để phục vụ cho mục đích cá nhân, mục đích xấu đều không được phép. Các thông tin như hình ảnh, logo, nội dung, mã nguồn đều thuộc quyền sở hữu của https://daohocthuat.com và phải chịu trách nhiệm khi vi phạm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuy luôn cố gắng update cập nhật các thông tin, tin tức trên website liên tục. Nhưng cũng không thể tránh hết những sai sót, lỗi thời. Nên bạn cần cân nhắc kỹ trước khi xem và làm theo. Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung thêm thông tin vào bất kỳ thời gian nào nếu muốn.

Đảo Học Thuật
Logo