Thuật ngữ

Etc là gì? Ý nghĩa của Etc trong các lĩnh vực khác nhau

Ngày nay trong một số sách báo, hoặc thông tin trên website thường sử dụng từ ETC. Vậy Etc là gì mà được nhiều người sử dụng. Bên cạnh đó là việc ...

Đảo Học Thuật
Logo