Date of issue là gì? Định nghĩa và ý nghĩa của Date of issue

Date of issue là gì? Đó là một thuật ngữ kinh tế tài chính. Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, lưu ý cách sử dụng thuật ngữ “ngày phát hành”.

Date of issue là gì?

Date of issue là ngày phát hành. Đây là ý nghĩa của từ ngày phát hành trong tiếng Việt – một thuật ngữ được sử dụng trong thế giới kinh doanh.

Date of issue là gì

Ngày ban hành chính sách. Nó có thể khác với ngày có hiệu lực của chính sách.

  • Ngày phát hành là gì? Đó là một thuật ngữ kinh tế tài chính có nghĩa là ngày phát hành là ngày phát hành. Đây là ý nghĩa của từ Ngày phát hành trong tiếng Việt – một thuật ngữ được sử dụng trong thế giới kinh doanh. Ngày ban hành chính sách. Nó có thể khác với ngày có hiệu lực của chính sách.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong .

Đây là thông tin Thuật ngữ Date of issue theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2023.

Lời kết

Những thông tin trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ “ngày phát hành”. Vui lòng truy cập mạng du học tìm kiếm thông tin về thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn,… được cập nhật liên tục.

Đánh giá bài viết
[adinserter block="5"]

Chúng tôi đợi phản hồi từ bạn

Leave a reply

Đảo Học Thuật
Logo