Góc thủ thuật

Cách thủ đổi kích thước hình ảnh, thu nhỏ ảnh trên máy tính

Cách thủ đổi kích thước hình ảnh, thu nhỏ ảnh trên máy tính

Có rất nhiều cách để thay đổi kích thước ảnh trên máy tính, và một trong những cách đó là sử dụng Paint. Paint là một trong những phần mềm chỉnh sửa ...

Lỗi thường gặp

Fix lỗi hệ thống java.lang.exception: Xác thực chữ ký không thành công

Fix lỗi hệ thống java.lang.exception: Xác thực chữ ký không thành công

Lỗi hệ thống: java.lang.exception: xác thực chữ ký không thành công là một vấn đề tương đối phổ biến khi người dùng nộp tờ khai trên các trang thông ...

Đảo Học Thuật
Logo