Chuyên Mục Lập trình

Tổng hợp những kiến thức về lập trình dành cho các người yêu thích lập trình. Hoặc là những ai đang có nhu cầu học về lập trình.

Các bài viết của Lập trình

Mô hình MVC là một mô hình được sử dụng trong hầu hết các dự án phát triển Web, app hiện nay. Nếu bạn là một lập trình viên Web thì không thể không biết đến mô ...

Khái niệm của Taxonomy là gì có thể được hiểu đơn giản là một hình thức phân loại. Vì thế người ta cũng dùng thuật ngữ này để phân nhóm nội dung trên website. ...

Show next
Đảo Học Thuật
Logo