Lập trình

MVC là gì? Phương thức hoạt động của Mô hình MVC

Mô hình MVC là một mô hình được sử dụng trong hầu hết các dự án phát triển Web, app hiện nay. Nếu bạn là một lập trình viên Web thì không thể không ...

Taxonomy là gì? Tầm quan trọng của Taxonomy khi tối ưu SEO WordPress

Khái niệm của Taxonomy là gì có thể được hiểu đơn giản là một hình thức phân loại. Vì thế người ta cũng dùng thuật ngữ này để phân nhóm nội dung trên ...

Đảo Học Thuật
Logo